+38 (044) 222-64-93

office@augustsb.kiev.ua

 

Власне виробництво систем пожежогасіння 

Производство

Виробництво Систем Порошкового Пожежогасіння. СПП «AUGUST-15» СПП «AUGUST-8»

Заправлені вогнегасним порошком PRO-MIX ABC-70 – є ефективними системами по боротьбі з вогнем, як у приміщеннях так і на відкритому повітрі .. Використовуються при температурі середовища від – 10 ° C до +50 ° C. Однією з особливостей вогнегасної порошку PRO-MIX ABC-70 є висока вогне-переважна здатність для гасіння джерел пожеж класу А – горіння речовин з твердого матеріалу, В – горіння речовин з рідкого складу, С – горіння речовин газоподібних структур.

Використовується для гасіння відкритих джерел вогню в електроустановках з робочою напругою до 1000 В. При попаданні порошку з джерело горіння результат гасіння досягається шляхом закриття доступу кисню на поверхню, що горить. Основний склад порошку це антиоксиданти і негорючі цільові добавки з суміші мінеральних солей.

Виробництво Систем Газового Пожежогасіння. СГП «AUGUST-20»

Автоматичні системи газового пожежогасіння призначені для виявлення і ліквідації пожеж класу А, В, С і електрообладнання, що знаходиться під напругою без безпосередньої участі людей в процесі гасіння.

Як вогнегасних речовин в системах газового пожежогасіння використовуються газові вогнегасні речовини (ГВР): хладон 125, хладон 227еа, фторкетон ФК-5-1-12 (Novec 1230, Новек 1230).

Розрахунок площі прорізу для скидання надлишкового тиску в приміщеннях, що захищаються установками газового пожежогасіння (Додаток 3 СП 5.13130.2009)

Початкові дані

коефіцієнт запасу, який приймається 1,2:
маса ГОТВ, призначена для створення в об’ємі приміщення вогнегасної концентрації при відсутності штучної вентиляції повітря:
коефіцієнт, що враховує витоку газової вогнегасної речовини з посудин:
час подачі ГОТВ, з:
мінімальна температура повітря в приміщенні, ° С:

щільність повітря в умовах експлуатації приміщення, яке захищається, ρв = 1,205 кг / м3:
атмосферний тиск, Ра = 0,101325 МПа:
гранично допустимий надлишковий тиск, який визначається за умови збереження міцності будівельних конструкцій приміщення або розміщеного в ньому обладнання, МПа:
площа постійно відкритих прорізів (крім скидного прорізу) в огороджувальних конструкціях приміщення, м2:
 • ДОВІДКА
  Значення параметра Pпр, згідно таблиці 1 ГОСТ Р 12.3.047-98:

  Ступінь поразки

  Надмірний тиск, МПа

  Повне руйнування будівель

  0,1

  50% -ве руйнування будівель

  0,053

  Середні пошкодження будівель

  0,028

  Помірні пошкодження будівель (пошкодження внутрішніх перегородок, рам, дверей тощо)

  0,012

  Нижній поріг пошкодження людини хвилею тиску

  0,005

  Малі пошкодження (розбито частину скління)

  0,003

   
 • РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ
  Розрахуємо щільність газової вогнегасної речовини ( {{type}} = {{p}} кг/м3  при P = {{pa}} кПа і T = {{t0c}} °C ) з урахуванням висоти захищається, відносно рівня моря для мінімальної температури в приміщенні Tм= {{tc}} °С ( {{t}} К) за формулою:
  {{p}} · ({{t0}}/ {{t}} ) · {{pk}} = {{p1}} кг/м3
  де: К3 = {{pk}} поправочний коефіцієнт, що враховує висоту розташування об’єкта {{h}} щодо рівня моря, значення якого наведені в таблиці буд.11 Додатки Д  СП 5.13130.2009;
  • Площа прорізу для скидання надлишкового тиску, м2 , визначається за формулою:
   = {{s}} м2
  • Клапан скидання надлишкового тиску не потрібен, так як Fc = {{s}} м2
  • де:
   K2 = {{k2}} – коефіцієнт запасу, який приймається {{k2}};
   K3 = {{pk}}  – для {{type}}  коефіцієнт, що враховує зміну тиску при його подачі;
   Мр = {{mp}} кг – маса ГОТВ, призначена для створення в об’ємі приміщення вогнегасної концентрації при відсутності штучної вентиляції повітря;
   tпод = {{tpod}}  с – час подачі ГОТВ;
   ρ1 = {{p1}} кг/м3 – щільність газової вогнегасної речовини з урахуванням висоти захищається, відносно рівня моря для мінімальної температури в приміщенні {{tc}} 0С ;
   ρв = {{pb}} кг/м3 – щільність повітря в умовах експлуатації приміщення, яке захищається;
   Pпр = {{rpr}} МПа – ранично допустимий надлишковий тиск, який визначається за умови збереження міцності будівельних конструкцій приміщення або розміщеного в ньому обладнання;
   Pа = {{pa}} МПа – атмосферний тиск;
   ∑F = {{sf}} м2 – площа постійно відкритих прорізів (крім скидного прорізу) в огороджувальних конструкціях приміщення;