+38 (044) 222-64-93

office@augustsb.kiev.ua

 
Газовое пожаротушение

Технічне обслуговування модулів пожежогасіння в Києві, Україна

Техническое обслуживание модулей пожаротушения в Киеве, Украина

Технічне обслуговування модулів пожежогасіння в Києві та Україні – це комплекс заходів, необхідних для перевірки працездатності всіх систем, які відповідають за пожежну безпеку. Для забезпечення надійного захисту від пожежі наші спеціалісти здійснюють такі види робіт:

 1. перезарядку та відновлення працездатності модулів пожежогасіння після спрацьовування;
 2. виявлення несправностей з подальшим ремонтом модулів пожежогасіння;
 3. опосвідчення балонів.

Наш кваліфікований персонал, здійснюючи постійні перевірки і тестуючи стан модулів пожежогасіння, своєчасно виявляє та усуває неполадки в обладнанні. Це дозволяє запобігти масштабним ремонтам, а також збоям в роботі всіх систем.

Технічне опосвідчення модулів пожежогасіння в нашій лабораторії в Києві та Україні – це захід, який забезпечить надійний захист від пожежі.

Технічне обслуговування модулів пожежогасіння від ТОВ «АВГУСТ СБ»

Техническое обслуживание модулей пожаротушения от ООО «АВГУСТ СБ»

Компанія ТОВ «АВГУСТ СБ» на професійному рівні здійснює технічне обслуговування модулів пожежогасіння в Києві та по всій території України. Наші фахівці допоможуть Вам скласти зручний графік проведення робіт відповідно до вимог нормативних документів.

Для проведення комплексних робіт з ремонту та переопосвідчення установок пожежогасіння наш персонал має:

 1. відповідну професійну освіту;
 2. високу кваліфікацію та великий досвід роботи у сфері проектування, встановлення та технічного обслуговування систем пожежогасіння;
 3. дозвільні документи на відповідні види діяльності.

Звертаючись до компанії ТОВ “АВГУСТ СБ”, ви зможете максимально знизити ризики аварій та нещасних випадків, спричинених несправністю модулів пожежогасіння. Але найважливіше – те, що ви убезпечите людей, які працюють на об’єкті.

Ми виконуємо роботу з технічного опосвідчення установок пожежогасіння якісно, у максимально стислі терміни та за привабливою вартістю. Звертайтеся, ми завжди раді допомогти.

Техобслуговування модулів газового пожежогасіння

Технічне обслуговування модулів газового пожежогасіння здійснюється нашими спеціалістами згідно з розробленим графіком.

Роботи з переопосвідчення включають наступні етапи:

 1. Візуальний огляд балонів, внаслідок якого можуть бути виявлені вм’ятини, здуття чи корозія.
 2. Розрядка ГОТВ.
 3. Розбирання модуля системи.
 4. Гідравлічні випробування.
 5. Технічний огляд балону.
 6. Ревізія запірно-пускового пристрою із заміною ущільнювальних елементів.
 7. Перевірка герметичності та працездатності ЗПП.
 8. Перевірка, при необхідності заміна манометра (за його наявності).
 9. Складання модуля та перевірка на герметичність.
 10. Заправка ГОТВ у модуль.
 11. Встановлення пломб на запобіжні пристрої.
 12. Заповнення документації модуля та нанесення на балон тавра із зазначенням дати проведених робіт.

Далі спеціалісти компанії «АВГУСТ СБ» здійснюють відбраковування балонів, які не пройшли переогляд, зі складанням акту та зазначенням причин непридатності для подальшого використання.

Як тільки опосвідчення установок пожежогасіння завершено, замовнику вручається повний пакет документів:

 1. Які підтверджують походження та якість використаних матеріалів, газових вогнегасних речовин.
 2. Паспорти до нових манометрів, де вказано дату перевірки.
 3. Пакет протоколів на гідравлічні випробування.
 4. Заряджання балонів з відмітками в  паспортах.
 5. Висновки та допуски на подальшу експлуатацію обладнання.

Обслуговування модулів порошкового пожежогасіння

Обслуговування модулів порошкового пожежогасіння є необхідним заходом для підтримки працездатності обладнання та продовження терміну його експлуатації.

Порошкові модулі належать до складних комплексів пожежогасіння. Тому необхідно постійно підтримувати їх у робочому стані, вчасно виявляти несправності та проводити ремонт. Кваліфіковані спеціалісти компанії «АВГУСТ СБ» проведуть якісне техобслуговування порошкових модулів не тільки в Києві, а й по всій території України.

Для стабільної та бездоганної роботи всіх систем ми рекомендуємо проводити регулярне технічне обслуговування обладнання, яке включає такі види робіт:

 1. Огляд щодо виявлення різних ушкоджень: це можуть бути відколи, вм’ятини, тріщини.
 2. Перевірка стану пломб на запобіжних клапанах та чеках спускових важелів.
 3. Перевірка наявності заземлювальних пристроїв.
 4. Перевірка пожежної сигналізації на працездатність.
 5. Манометр повинен показувати значення згідно з паспортними даними.
 6. Якщо порошковий модуль вимагає електричного запуску, слід перевірити надходження напруги з щита управління.
 7. Перевірка пожежних сповіщувачів.
 8. Перевірка кріпильних елементів та різьбових з’єднань.

Звертайтеся до нас, і ми проведемо повний комплекс технічного обслуговування модулів порошкового пожежогасіння.

Чому технічне обслуговування установок пожежогасіння найкраще замовити у нас

Експлуатація установок пожежогасіння передбачає їхнє регулярне технічне обслуговування для забезпечення постійної працездатності всіх систем та продовження їхнього терміну служби.

Щоб досягти таких результатів, компанія «АВГУСТ СБ» пропонує:

 1. Виконання нашими висококваліфікованими спеціалістами технічного обслуговування, планово-попереджувальних та сервісних робіт згідно з регламентом та графіком.
 2. Гнучкі ціни на обслуговування та переопосвідчення систем пожежогасіння.
 3. Якісне та швидке виконання всіх робіт.
 4. Видачу на руки замовнику повного пакету відповідної документації.

Звертаючись до спеціалістів ТОВ «АВГУСТ СБ», ви отримаєте повний комплекс кваліфікованих послуг з технічного обслуговування установок пожежогасіння в Києві та будь-якому іншому населеному пункті України.

Обслуживание модулей порошкового пожаротушения является необходимой мерой по поддержанию работоспособности оборудования и продлению срока его эксплуатации. 

Порошковые модули относятся к сложным комплексам пожаротушения. Поэтому необходимо постоянно поддерживать их в рабочем состоянии, вовремя выявлять неисправности и производить ремонт. Квалифицированные специалисты компании «АВГУСТ СБ» проведут качественное техобслуживание порошковых модулей не только в Киеве, но и по всей территории Украины.

Для стабильной и безупречной работы всех систем мы рекомендуем проводить регулярное техническое обслуживание оборудования, которое включает в себя такие виды работ:

 1. Осмотр на предмет выявления различных повреждений: это могут быть сколы, вмятины, трещины.
 2. Проверка состояний пломб на предохранительных клапанах и чеках спусковых рычагов.
 3. Проверка наличия заземляющих устройств.
 4. Проверка пожарной сигнализации на работоспособность.
 5. Манометр должен показывать значения согласно паспортным данным.
 6. Если порошковый модуль требует электрического запуска, то следует проверить поступление напряжения со щита управления.
 7. Проверка пожарных извещателей.
 8. Проверка крепежных элементов и резьбовых соединений.

Обращайтесь к нам, и мы проведем полный комплекс технического обслуживания модулей порошкового пожаротушения.

Почему техническое обслуживание установок пожаротушения лучше заказать у нас

Эксплуатация установок пожаротушения предполагает их регулярное техническое обслуживание для обеспечения постоянной работоспособности всех систем и продления их сроков службы. 

Чтобы добиться таких результатов, компания «АВГУСТ СБ» предлагает:

 1. Выполнение нашими высококлассными специалистами технического обслуживания, планово-предупредительных и сервисных работ согласно регламенту и графику.
 2. Гибкие цены на обслуживание и переосвидетельствование систем пожаротушения.
 3. Качественное и в кратчайшие сроки выполнение всех работ.
 4. Выдадим на руки заказчику полный комплект соответствующей документации.

Обращаясь к специалистам от ООО «АВГУСТ СБ», вы получите полный комплекс квалифицированных услуг по техническому обслуживанию установок пожаротушения в Киеве и любом другом населенном пункте Украины.